Chủ tịch Sacombank: Một tháng nữa sẽ thu hồi xong khoản nợ của FLC

22/04/2022 13:23 (GMT+7)

Ông Dương Công Minh nhận định khoản nợ trên 5.000 tỷ đồng của hệ sinh thái FLC thực chất là tốt, nhưng do sức ép của dư luận nên ngân hàng phải thực hiện thu hồi sớm.

Sáng ngày 24/4, Ngân hàng Sacombank đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với những thông tin về tình hình kinh doanh cũng như phân phối lợi nhuận tới cổ đông.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 521.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, huy động vốn tăng 4% đạt hơn 464.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,47%, số dự phòng tăng gần 24% đạt hơn 16.130 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnhSacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 31,8%. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện với ROA bình quân đạt 0,67% và ROE đạt 10,79%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 30,6% đạt 1.630 đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt hơn 34.600 tỷ đồng. Các tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ theo đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đặc biệt, năm 2021 Sacombank ghi dấu ấn trong công tác xử lý và thu hồi nợ xấu. Ngân hàng đã thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng được 14.087 tỷ đồng, trong đó thu hồi 11.759 tỷ đồng các khoản thuộc đề án, vượt mục tiêu cổ đông giao (10.000 tỷ đồng), nâng mức thu hồi luỹ kế từ khi thực hiện đề án lên 58.306 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch tổng thể đề án đến 2025, vượt 7,9% tiến độ.

Ngân hàng cũng đã trích lập được 8.260 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng trong năm qua, nâng tổng mức trích lập luỹ kế lên 20.287 tỷ, đạt 87,5% kế hoạch tổng thể của đề án đến năm 2025. Năm qua, Sacombank cũng hoàn tất thanh lý toàn bộ hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ, mang lại nguồn thặng dư 1.684 tỷ đồng, giúp tăng vốn tự có và bổ sung vốn kinh doanh.

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên trên 573.00 tỷ đồng, tăng 10% so với 2021, nguồn vốn huy động tăng 10%, dư nợ tín dụng tăng 12%, lợi nhuận trước thuế tăng 20% lên 5.280 tỷ đồng cũng như kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Các giải pháp trọng tâm được ngân hàng ưu tiên thực hiện trong năm nay gồm đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và nợ tồn đọng còn lại, tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ số trong tất cả hoạt động chính của ngân hàng; hoàn thiện các dự án quản trị rủi ro theo Basel II. Bên cạnh đó, Sacombank cũng ưu tiên khai thác hiệu quả nguồn vốn và tăng hiệu suất sử dụng tài sản; mở rộng quy mô, tăng năng suất lao động; thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên (ESOP) để gắn kết bền chặt hơn giữa người lao động với doanh nghiệp.

Về chia cổ tức cho cổ đông, theo số liệu tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 thì lợi nhuận hợp nhất giữ lại đến cuối 2021 là gần 9.000 tỷ đồng, tương ứng gần bằng 50% vốn điều lệ của Sacombank. Đây là số tiền có thể dùng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, do Sacombank đang thực hiện đề án nên việc chia cổ tức phải chờ sự chấp thuận của NHNN. Từ năm 2019 tới nay Sacombank vẫn liên tục trình phương án sử dụng lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông nhưng vẫn phải chờ sự chấp thuận từ NHNN.

Sẽ sớm thu hồi các khoản vay của FLCCũng tại đại hội, cổ đông của Sacombank đặt câu hỏi với hội đồng quản trị của ngân hàng về vấn đề dư nợ cho vay với hệ sinh thái FLC và Bamboo Airways khi lãnh đạo của hai doanh nghiệp này là ông Trịnh Văn Quyết vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc Sacombank – đã thông tin hiện ngân hàng cho hệ sinh thái của FLC vay trên 5.000 tỷ đồng, trong đó có cả của Bamboo Airways.

“Các khoản vay này tại thời điểm đó là đồng hành cùng hàng không, du lịch và đã truyền thông rộng rãi. Các khoản vay vừa đảm bảo bằng cổ phiếu, đằng sau là nhiều dự án bất động sản, vì vậy phương án xử lý các tài sản này cũng tốt. Hiện ngân hàng đã xử lý được 2.600 tỷ đồng, đã thu nợ rồi và tới đây thu tiếp. Cổ đông yên tâm rằng hiện Sacombank cho vay rất chuẩn, đúng quy định”, bà Diễm khẳng định.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank – cũng nhận định khoản nợ của FLC thực chất là khoản nợ tốt, nhưng do sức ép của dư luận nên ngân hàng phải thực hiện thu hồi sớm. Ông Minh chia sẻ trong vòng 1 tháng nữa sẽ thu hồi xong khoản vay của FLC.

Cũng theo ông Minh, về khoản nợ xấu liên quan đến khu công nghiệp Phong Phú, Sacombank đang tích cực làm việc với UBND TP.HCM để đưa ra thời gian giải quyết đấu giá khoản nợ, dự kiến 2022 sẽ giải quyết dứt điểm việc đấu giá khoản nợ này.

Một nội dung quan trọng trong đại hội đồng cổ đông năm nay của Sacombank là bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Đứng đầu danh sách đề cử là ông Dương Công Minh – chủ tịch HĐQT đương nhiệm và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – tổng giám đốc. Cả ông Minh và bà Diễm đều được nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn Sacombank đề cử, và được HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đề cử làm thành viên nhiệm kỳ mới.

Ngô Minh

Kết nối với chúng tôi
2
Bạn cần biết