Phát ngôn ấn tượng của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

06/04/2021 12:31 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quyết tâm cao với nhiệm vụ sắp tới, sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí mới.

 

chu tich nuoc va thu tuong nham chuc anh 3
Mở đầu bài phát biểu sau lễ tuyên thệ chiều 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết bản thân nhận thức sâu sắc rằng Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những hành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
chu tich nuoc va thu tuong nham chuc anh 4
Tân Thủ tướng cho biết một trong những ưu tiên nhiệm vụ là xây dựng chương trình hành động. Ngoài ra, ông nhấn mạnh đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và toàn xã hội, cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia. Trong nhiệm kỳ, ông sẽ ưu tiên việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
chu tich nuoc va thu tuong nham chuc anh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ ưu tiên công tác quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Chính phủ sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.
chu tich nuoc va thu tuong nham chuc anh 6
Một trong những ưu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính còn là việc xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển huy giá trị, sức mạnh con người, văn hoá và đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển và xây dựng đất nước. Ông cho biết sẽ ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài…
chu tich nuoc va thu tuong nham chuc anh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông sẽ ưu tiên phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ngoài ra, Chính phủ sẽ chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

Hà My

ads
Được quan tâm
Kết nối với chúng tôi
213
Bạn cần biết